14-01-15

Birthday


I made a present for my mother's birthday, she will be 86 this january.
In the picture, the second woman on the left is my great grandmother on the age of 18 in 1918

08-01-15

Felt picture postcard 3.9My reply to Maud's card from two days ago. For an overview of all the post in this series, click here. 

06-01-15

Felt picture postcard 3.8The copper of the previous card has been beautifully incorporated into this card.

Het koper van de vorige kaart zie hier is prachtig verwerkt in deze kaart.

02-01-15

Viltuitwisseling 2014

Some pictures from the exchange 2014 and  some sources of inspiration.
 If their makers have a blog or a site you can click on their name for more information.  


 Maud Roël


                                                                     jasbeschermer                        


                                                                    Jacqueline Withagen

  Staphorster stipwerk
                                                                                                                  
                                                                                                         
                                                                   
                                                                                15-12-14

Viltuitwisseling 2014

Some pictures from the exchange, if their makers have a blog or a site you can click on their name for more information.                                                                                        Jolan Defourne                                                                                          Lidy Nooij


                                                                                    Linda Lammerts

08-12-14

Thread: small tutorial


I've made this yarn myself on my sewing machine. 
The middle part is made of white ribbon. I stitch the ribbon on my sewing machine with a zigzag stitch. I use a short zigzag, but very wide.

Dit draad maak ik met de naaimachine.
Het middelste gedeelte heeft een ondergrond van wit lint. Dit lint naai ik op de naaimachine met een zigzag steek. Ik gebruik hierbij een vrij dichte steek maar wel heel breed. The last piece is zigzagged over a thick woolen yarn. Here I also make the stitches very short, but the width is very large, 4 or 5. So you can change the material you zigzag over, such as ribbons or woolen yarn, but also the top and the bobbin thread I change all the time, so that a different colour or kind of yarn appears all the time. The colours in the middle were a result of using up loads of left-over bobbins. 

 Het laatste stuk is gezigzagd over een wollen dikke draad. Ook hier laat ik de steken dicht op elkaar aansluiten maar de steekbreedte zet ik ook weer heel ruim, op 4 à 5. Je kunt dus wisselen in het materiaal waar je over zigzagt, b.v. lintjes of wollen draad, maar ook met de boven- en de onderdraad wissel ik constant zodat hier steeds een andere kleur of soort draad ontstaat. 
De kleuren in het midden zijn ontstaan door allerlei restjes van spoeltjes op te maken.
30-11-14

Felt picture postcard 3.7                                 The extra material Maud sent along is incorporated in the moon.
                              I will send her an extra piece of copper metal as additional material.

                            Het extra materiaal wat ik van Maud kreeg heb ik verwerkt in de maan.
                                      Ik stuur als extra te gebruiken materiaal een stukje koper mee.