Japanese Flower Crochet


Chain 6 and cast off with an ss. 

Maak een ketting van 6 kettingsteken en sluit deze met een halve vaste.

First row: chain 4, *work 1dc in the ring, chain 1*, repeat between **, for a total of 12 dc in the ring. Close with an ss. 

Eerste toer:  4 kettingsteken, *1 stokje in de ring, 1 kettingsteek*, herhaal van * tot *, totaal 12 stokjes in de ring en sluit met een halve vaste.
Second round: Chain 5, *work 1 dc in the next arch, chain 2*, repeat between ** for 12 dc and close with an ss.

Change colour

Tweede toer: 5 kettingsteken, *1 stokje in de boog van de vorige toer, 2 kettingsteken*, herhaal van * tot *, totaal 12 stokjes en sluit met een halve vaste.


Kleur wissel

Third round: chain 3, work 3 dc in the arch of the previous round, *work 4 dc in the next arch*, repeat ** for a total of 12 and close with an ss. 

Change colour

Derde toer: 3 kettingsteken, 3 stokjes in de boog van de vorige toer, *in de volgende boog 4 stokjes*, herhaal vanaf * tot *, totaal 12 en sluit met een halve vaste.

Kleur wissel


Fourth round: *chain 5, skip 2, ss in next 2 dc*, repeat ** for 12 arches and close with an ss. 

Vierde toer: *ketting van 5, sla 2 steken over en maak vast met een halve vaste en een halve vaste in de volgende steek*, herhaal vanaf * tot*, totaal 12 bogen en sluit met een halve vaste.

 
Fifth round: *work 7 dc in each arch*, repeat ** for a total of 12, close with an ss.

Vijfde toer: *zeven stokjes in iedere boog*, herhaal vanaf * tot *, 12 totaal, sluit met een halve vaste.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten