20-08-2011

Veren


Hier zijn een aantal veren uit het park. De meeste heb ik zelf gevonden, sommige veren heb ik gekregen. De linker veren zijn van een fazant verder zijn er nog parkieten en flamingoveren en de meest rechter zijn van een pauw.

These are some feathers from the park near my house. Most of them I found myself, and some were given to me. The ones on the left are from a fazant and the others include parakeer and flamingo feathers, with a peacock's feather on the most right. 


Ik ben begonnen ze na te schilderen om mijn fantastische nieuwe verfset uit te proberen, en hij bevalt ontzettend goed. 

I've started to paint them with my fantastic new paint set, and I love it. 

1 opmerking: