21-08-2013

Mixed Media 3

This summer, I followed two online classes; workshops that you can participate in over the internet for a small fee. The first one is taught by Alisa Burke, some great drawing and painting with all kinds of materials on fabric. It's very inspiring to work in such a different way. With this online class, you get a few new lessons sent to you for a few weeks with videos and exercises. There's also a possibility to discuss your work and to show your fellow students what you've made one the website.


Deze zomer heb ik twee 'online classes' gevolgd, dat zijn een soort workshops die je tegen een niet te groot bedrag kunt volgen, helemaal via internet. De eerste wordt gegeven door Alisa Burke, heerlijk tekenen en schilderen met allerlei materialen op textiel.  Heel inspirerend om eens op een hele andere manier te werken. Met zo'n online class krijg je een aantal weken steeds nieuwe lessen toegestuurd met filmpjes en opdrachten. Ook bestaat de mogelijkheid om over je werk te praten en om je werk aan medeleerlingen te tonen via de website.The second online class was by Carla Sonheim. These classes are also divided over a few weeks, 5 in total. They're full of videos and inspiring words. You can ask her all about your work and here also, there's a online group through which you can share your work with others.


De tweede online class was van Carla Sonheim. Ook deze lessen zijn verdeeld over meerdere weken, in totaal 5. Vol met filmpjes en inspirerende teksten. Je kan haar van alles vragen over je werk en ook hier is er een groep gemaakt waarin je je werk met andere kunt delen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten