06-01-2015

Felt picture postcard 3.11The copper of the previous card has been beautifully incorporated into this card.

Het koper van de vorige kaart zie hier is prachtig verwerkt in deze kaart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten