21-09-2016

De vilten slager in Berlijn

When I was in Berlin for a few days this summer, I ran into this butcher shop;
"Aufschnitt"
The shop looks like a traditional butcher...

Toen ik van de zomer een paar dagen naar Berlijn was kwam ik deze slagerij tegen: "Aufschnitt"
Deze winkel ziet eruit zoals een echte slagerswinkel eruit hoort te zien...


But when you come closer you can see everything is made from felt.

Alleen als je dichterbij komt en goed kijkt zie je dat alles van vilt is gemaakt.

It is nearly impossible to see the meat is not real. 

De vleeswaren zijn bijna niet van echt te onderscheiden.
The concept has been carried out into great detail, with even the person working at the shop dressed up as a butcher. The pieces of meat, the hams and sausages, everything is made of felt and for sale. Perhaps this is meant as a call for vegetarianism, or at least to make us more aware of what we eat. But only this incredible concept makes Berlin worth visiting. Go see it, and support the statement for a more sustainable world 


Het concept is tot in de puntjes doorgevoerd, waardoor de verkoper ook gekleed is als een slager. De vleesdelen, de hammen en worsten, alles bestaat uit vilt en is te koop. Misschien is het bedoeld als oproep om meer vegetarisch te eten, of op z'n minst om meer bewust te zijn van wat we als vanzelfsprekend in onze mond stoppen. Maar alleen dit waanzinnige concept maakt het al de moeite waard om een bezoek te brengen aan Berlijn. Ga er heen, ondersteun het statement voor een duurzame wereld


and bring a pillow home in the shape of a leg of ham!

en kom thuis met een kussen dat er uitziet als een Ardenner ham!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten